Header Ads

Nhận Token TELE miễn phí từ Miracle Tele ~ 15$

Nhận Token TELE miễn phí từ Miracle Tele ~ 15$

* Yêu cầu:
+ Có tk mail
+ Có tk telegram 
+ Có tk twitter
+ Có tk facebook

* QUÁ TRÌNH NHẬN TOKEN NHƯ SAU:


1.     Vào Link này, bấm SIGN UP, nhập Mail đăng ký, tích hết, xác thực I’m not a robot và bấm SIGN UP.
2.     Check mail để xác thực, xác thực thành công sẽ có mail báo mật khẩu đăng nhập về, dùng mail và mk đó để đăng nhập.
3.     Trên giao diện chính của web chọn “airdrop campaign” và tiến hành làm các nhiệm vụ:
+ Chat với bot telegram, liên kết tài khoản và tham gia group (lúc tham gia group nhớ trả lời câu hỏi của admin để được duyệt, ví dụ: (6+7) bạn trả lời 13 mới join được nhé
+ Like fanpage và chia sẻ bài ở chế độ công khai
+ Follow twitter và retwitter 1 bài của page
+ Vào mục TOKENS => STACK => chọn STACK
4.     Sau khi làm xong nhiệm vụ chờ khoảng 24h sẽ duyệt xong, bạn sẽ nhận được 90 TELE ~ 15 $. Tuy nhiên sau khi bấm Stack thì 15 ngày sau bạn sẽ nhận được tiền lời từ số Tele đó.

* VIDEO FULL HD
Không có nhận xét nào:

Được tạo bởi Blogger.