Header Ads

LastActivityView 1.30 - Công cụ kiểm tra lịch sử hoạt động của máy tính mới nhất 2017

LastActivityView là một công cụ giúp thu thập thông tin từ nhiều nguồn khác nhau trên một hệ thống đang chạy, và hiển thị một bản ghi lại lịch sử các hành động được thực hiện bởi người dùng và các sự kiện xảy ra gần đây trên máy tính của bạn.LastActivityView hỗ trợ người dùng theo dõi các hoạt động mới nhất được ghi lại trên máy tính như các chương trình cài đặt, các tập tin và thư mục mới được mở, hay tắt hệ thống và khóa người dùng, thời gian và ngày hoạt động, mô tả, tên tập tin, đường dẫn cùng nhiều thông tin khác.

LastActivityView có kích thước gọn nhẹ, chạy luôn không cần cài đặt, giao diện đơn giản dễ sử dụng, giúp thống kê các hoạt động gần đây của máy tính, đồng thời cung cấp tính năng sao chép các mục sự kiện, lịch sử được chọn vào clipboard hay lưu vào tập tin TXT, CSV, HTML,... Ngoài ra, LastActivityView còn tích hợp tính năng tìm kiếm, hỗ trợ người dùng tìm nhanh các hoạt động của máy tính cũng như hiển thị hoạt động theo thời gian của từng muối giờ khác nhau. Thích hợp để theo dõi, quản lý hoạt động sử dụng máy tính của con cái.

DOWNLOAD:

Không có nhận xét nào:

Được tạo bởi Blogger.